Bratislava Model United Nations 2011

4. – 6. novembra sa v Bratislave konalo Modelové zasadnutie OSN, BratMUN 2011, súťaž, ktorá sa koná v niekoľkých metropolách po celom svete. Je to simulácia reálnej Organizácie Spojených národov, čo znamená, že to prebieha v rovnakom duchu a za rovnakých procedurálnych pravidiel.

Stredoškolskí študenti majú príležitosť vyskúšať si zastupovať delegátov rôznych krajín z celého sveta v jednotlivých výboroch OSN, kde diskutujú o súčasných problémoch vo svete, či už ide o politické, ekonomické alebo vojenské témy. Delegáti musia podrobne poznať postoj svojej krajiny voči tejto problematike a teda sú nútení podrobne preštudovať tému, o ktorej sa bude diskutovať a tým urobiť maximum pre krajinu, ktorú reprezentujú. Výsledkom každého výboru je rezolúcia, dokument, ktorý je výsledkom intenzívnych rokovaní a hľadaní kompromisov medzi postojmi jednotlivých delegátov. Vyvrcholením zasadnutia je Valné zhromaždenie, rada všetkých krajín OSN, ktorá znova diskutuje o svojej danej téme, čo znamená, že hľadanie kompromisu medzi delegáciami je tu o dosť ťažšie.

BratMUNu 2011 sa tento rok zúčastnili aj študenti nášho gymnázia, členovia debatného klubu: Jaroslav Leitmann, Matej Kohár, Ján Kokavec, Martina Beďatšová a David Nemček, ktorí spoločne reprezentovali delegáciu Ruskej Federácie. V jednotlivých výboroch mali možnosť diskutovať o najrôznejších témach, počnúc Sýrskou revolúciou, cez budúcnosť dolára ako svetovej rezervnej meny, až po Afganský ópiový obchod. V niektorých výboroch sa našim delegátom podarilo prebojovať postoj krajiny až na rezolúciu. No najúspešnejším bodom pre nich bolo samotné Valné zhromaždenie, kde sa diskutovalo o budúcnosti nových arabských demokracií. Napriek tomu, že reprezentovali krajinu nie s práve najľahším postojom voči tejto problematike, podarilo sa im navrhnúť adekvátnu rezolúciu, dostať na svoju stranu väčšinu krajín Valného zhromaždenia a tým si zaručiť ocenenie najlepšej delegácie BratMUNu 2011!

Naši študenti odchádzali z Bratislavy jednak plní radosti z prvého miesta a jednak plní skúseností o tom, čo v praxi znamenajú medzinárodné vzťahy a diplomacia.

David Nemček

Všetky články na blogu

DK Sučany