Debate Europe Argument - 2009

„Debate Europe – Argument: Rozhlasová a televízna exhibícia najlepších debatérskych tímov vznikla ako reakcia na lokálnu výzvu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku na predloženie návrhov spadajúcej pod Granty pre iniciatívy občianskej spoločnosti na miestnej a vnútroštátnej úrovni na podporu verejnej diskusie o európskych záležitostiach a ako súčasť iniciatívy Európskej komisie „Debate Europe“.

Nebýva zvykom, ze už naši najmladší sa zapájajú do debatných súťaží. Tento rok sa však urobila výnimka. Pod záštitou Regionálneho európskeho informačného centra Banská Bystrica sa konal prvý ročník podujatia "Debate Europe – Argument," na ktorý sme vyslali študentov, Jaroslava Leitmanna , Niku Gothovú, Mareka Mikiča, Veroniku Janovcovú a Jána Kriváňa. Vznik tejto jedinečnej rozhlasovej a televíznej exhibície debatérskych tímov bol podmienený reakciou na lokálnu výzvu Európskej komisie na Slovensku, ktorej hlavným cieľom bola podpora verejnej diskusie o európskych záležitostiach. Program podujatia spočíval z cvičného kola "Training day" a piatich rohlasových exhibičných kôl, v ktorých sa náš tím postupne stretol s tímami z Brezna, či Tisovca, v ktorých si viedol viac než dobre a postúpil do finále súťaže, kde obsadil druhé miesto. Projekt takéhoto formátu je v slovenskom debatnom prostredí výnimočný a určite by sme privítali jeho druhý ročník.

Monika Veselá

Všetky články na blogu

DK Sučany