Exhibičná debata na OA PB

V stredu 29. septembra sa na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici uskutočnila exhibičná debata na tézu: „Vedenia základných a stredných škôl by mali mať prístup k facebookovým profilom svojich žiakov“ Debatu pripravili študenti Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch a jej úlohou bolo spropagovať novovznikajúci debatný klub na OA v Považskej Bystrici. Niekoľko študentov hneď po skončení debaty prejavilo záujem zapojiť sa do práce v debatnom klube.

„Dopadlo to výborne a ohlasy boli a sú fajn. Ďakujem debatérom zo Sučian za účasť a dobrú debatu,“ vyjadril sa Juraj Ratulovský, iniciátor vzniku debatného klubu v Považskej Bystrici.

Akademická debata pomôže študentom zlepšovať ich argumentačné a prezentačné schopnosti, obohatí ich všeobecný prehľad a motivuje ich k zamysleniu sa nad kontroverznými témami v spoločnosti. Zručnosti nadobudnuté v debatnom programe budú študenti môcť použiť počas celého štúdia na strednej i vysokej škole.

Matej Kohár

Všetky články na blogu

DK Sučany