O debatnom klube

Debatný klub Sučany je členom siete stredoškolských debatných klubov, ktoré združuje Slovenská debatná asociácia, nezisková organizácia, ktorej cieľom je rozvíjať kritické myslenie mladých ľudí na Slovensku. Klub od roku 1993, keď vznikol ako prvý debatný klub na Slovensku, funguje pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu a združuje študentov vo veku od 14-20 rokov. Členovia nášho klubu sa môžu pýšiť viacerými úspechmi – víťazstvami v Slovenskej debatnej lige debatných i účasťou na najprestížnejších medzinárodných súťažiach. Debatným programom si prešli desiatky našich študentov, z ktorých mnohí našli svoje uplatnenie aj na prestížnych zahraničných univerzitách. V súčasnosti má debatný klub viac okolo tridsať aktívnych členov.

Z histórie klubu

Začiatkom deväťdesiatych rokov sa naša škola – Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch stala iniciátorkou debatného programu na Slovensku. Keď v roku 1993 vznikol Debatný klub Sučany bol to jeden z úplne prvých klubov, ktoré začali aktívne debatovať. Od roku 1995 klub začal oficiálne pracovať pod záštitou OSF (Open Society Foundation). V roku 1996 to bolo zriadené CDK – Centrum debatných klubov pre stredoslovenský región. Počas svojej existencie CDK aktívne participovalo pri organizovaní rôznych národných i regionálnych stretnutí členov debatných klubov či súťaží v slovenskom i anglickom jazyku. Postupne sa na Slovensku vytvárala stabilná sieť debatných klubov, ktoré od roku 1999 združuje Slovenská debatná asociácia, ktorá prevzala činnosť OSF.

DK Sučany