Partneri & Sponzori

Nadačný Fond pri Nadácii Intenda podporil náš projekt

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Intenda na jeseň 2011 zverejnil grantový program, ktorého cieľom je zlepšiť čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie študentov základných a stredných škôl. Keďže jadrom aktivít nášho klubu je zlepšovanie týchto zručností u študentov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, rozhodli sme sa vypracovať projekt s názvom Študenti informačného veku a zareagovať na výzvu Nadácie Intenda. Z celkového počtu 173 žiadostí bol náš projekt vybratý medzi 13 podporených projektov. Projekt bol podporený finančnou čiastkou 3000 eur.

O projekte: Cieľom nášho projektu je prehĺbiť existujúce argumentačné zručnosti a kritické myslenie našich študentov pomocou vzdelávacích podujatí a seminárov. Ďalej máme v záujme zvýšiť využívanie inovačných technológii vo vyučovaní (používanie prezentačnej techniky, elektronických čítačiek kníh), sprístupniť študentom zaujímavé časopisy a periodiká. Celoslovenská súťaž v písaní argumentačných esejí dá študentom stredných škôl na Slovensku možnosť zlepšiť svoje pisateľské zručnosti. Vyvrcholením projektu bude záverečná konferencia, na ktorú budú pozvané významné osobnosti, s ktorými budú študenti môcť viesť diskusiu.

Aktivity projektu budú prebiehať od januára do marca 2012.

Vyhodnotenie grantových žiadosti na stránke Nadačného fondu Telekom

Nadácia Orange poporila účasť na Majstrovstvách sveta 2012

Nadácia Orange finančne podporila účasť Mateja Kohára a Jána Kokavca na Majstrovstvách sveta v stredoškolskom debatovaní 2012, Kapské Mesto.

DK Sučany